Επειδή αλλάξαμε την διεύθυνση του ιστολογίου μας (στις 3-9-2018)

επισκεφθείτε την νέα μας διεύθυνση copperINart-myconstructions ή για να μην μπερδευτείτε, αν θέλετε να βρείτε κάποια συγκεκριμένη ανάρτηση, τοποθετήστε το (blog's) domain name της διεύθυνσης του νέου ιστολογίου "copperINart-myconstructions" και αντικαταστήστε το παλιό "pan-texnikoi-synergates" της παλιάς διεύθυνσης.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση...

...και συγνώμη για την ταλαιπωρία.

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Η διεύθυνση ιστολογίου άλλαξε! ~ Our blog URL change!

Επειδή αλλάξαμε την διεύθυνση του ιστολογίου μας (στις 3-9-2018) από  https://pan-texnikoi-synergates.blogspot.com/ σε  https://copperi...

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Η διεύθυνση ιστολογίου άλλαξε! ~ Our blog URL change!

Επειδή αλλάξαμε την διεύθυνση του ιστολογίου μας (στις 3-9-2018)
επισκεφθείτε την νέα μας διεύθυνση copperINart-myconstructions ή για να μην μπερδευτείτε, αν θέλετε να βρείτε κάποια συγκεκριμένη ανάρτηση, τοποθετήστε το (blog's) domain name της διεύθυνσης του νέου ιστολογίου "copperINart-myconstructions" και αντικαταστήστε το παλιό "pan-texnikoi-synergates" της παλιάς διεύθυνσης. 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση... 
...και συγνώμη για την ταλαιπωρία. 

~/.\~

Because we changed the address of our blog (9-3-2018)
visit our new copperINart-myconstructions address or do not get confused, if you want to find a specific post, place the new "myCOPPERcreations" address blog's domain name and replace the old "kostaspasaloukos" of the old address. 
Thanks for understanding...
...and sorry for the inconvenience.